• Vysokoškolské studium je víc než jen titul

 • Znalosti je nutné získávat od těch nejlepších

 • Rozvoj individuality a síla inspirace

 • Spolupráce s úspěšnými osobnostmi a odborníky z praxe

 • Kariérové plánování jako součást studia

 • Zapojení studentů do vědeckých aktivit školy

 • Veřejná služba a projekty společenské odpovědnosti firem

 • Formování životních postojů studentů 

 • Příležitosti ověřovat teoretické znalosti v praxi již během studia

 • Kontakty pro budování úspěšné kariéry

 • Aplikovaný výzkum pro místní malé a střední podniky a instituce

 • Aktivity pro žáky základních a středních škol 

 • Vysokoškolské studium je víc než jen titul

 • Znalosti je nutné získávat od těch nejlepších

 • Rozvoj individuality a síla inspirace

 • Spolupráce s úspěšnými osobnostmi a odborníky z praxe

 • Kariérové plánování jako součást studia

 • Zapojení studentů do vědeckých aktivit školy

 • Veřejná služba a projekty společenské odpovědnosti firem

 • Formování životních postojů studentů 

 • Příležitosti ověřovat teoretické znalosti v praxi již během studia

 • Kontakty pro budování úspěšné kariéry

 • Aplikovaný výzkum pro místní malé a střední podniky a instituce

 • Aktivity pro žáky základních a středních škol 

Individuální přístup

Spolupráce se zahraničím

Uplatnitelnost absolventů

sipka-bila

Spojení s praxí

Digitalizace vzdělávání

10

EKONOMIKA A MANAGEMENT

Získej Bc. a Ing. ve studijním programu Ekonomika a management v Olomouci.

Bc. studium

Tříletý bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě studia. 

Ing. studium

Dvouletý navazující magisterský studijní program v prezenční i kombinované formě, jehož absolventi získají titul inženýr ekonomie

EKONOMIKA A MANAGEMENT

Získej Bc. a Ing. ve studijním programu Ekonomika a management v Olomouci.

Bc. studium

Tříletý bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě studia. 

Ing. studium

Dvouletý navazující magisterský studijní program prezenční i kombinované formě, jehož absolventi získají titul inženýr ekonomie

studuj byznys na mvšo a živ se tím, co tě baví

INFORMATIKA

Studuj nový profesně zaměřený Bc. studijní program Systémové inženýrství a informatika v prezenční i kombinované formě a získej znalosti od skutečných expertů z praxe. 

Získej nejen vysokoškolské vzdělání, ale nauč se už ve škole aplikovat získané znalosti v praxi. Studuj pod vedením odborníků z IT firem a zapoj se do profesionálních IT projektů už v průběhu studia. Získej možnost dosáhnout na odborné certifikace (např. PRINCE2 Foundation, ITIL Founation, MCSA a další). 

INFORMATIKA

Studuj nový profesně zaměřený Bc. studijní program Systémové inženýrství a informatika v prezenční i kombinované formě a získej znalosti od skutečných expertů z praxe. 

Bc. studium

Nauč se IT na MVŠO a živ se tím, co Tě baví. 

Získej nejen vysokoškolské vzdělání, ale nauč se už ve škole aplikovat získané znalosti v praxi. Studuj pod vedením odborníků z IT firem a zapoj se do profesionálních IT projektů už v průběhu studia. Získej možnost dosáhnout na odborné certifikace (např. PRINCE2 Foundation, ITIL Founation, MCSA a další). 

domenico-loia-272251

nauč se IT na mvšo a živ se tím, co tě baví

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím tzv. e-přihlášky a v písemné podobě, tj. vyplněnou elektronickou přihlášku je třeba vytisknout a podepsat.

Absolventi

“Chtěla jsem reálnou přípravu do života. Na MVŠO jsem ji získala.”

“Přístup ke studentům byl na MVŠO vždy velmi vstřícný a plný respektu.”

“Vím z vlastní zkušenosti, jak je při hledání zaměstnání důležitá osobní invence, chuť a zápal.”

“Všichni jsou ochotni Vám pomoci, pokud uvidí Váš aktivní zájem a touhu se vzdělávat.”
 • „Na studiu na MVŠO se mi velmi líbilo, že jsme měli tu možnost mít přednášky s externími vyučujícími, kteří mají praxi v daném oboru a své zkušenosti tak studentům podávají na praktických příkladech.“

  Kristýna Kubínová
 • „Na MVŠO si velice vážím individuálního přístupu, výuky zaměřené na praxi, CSR projektů, velké nabídky studijních pobytů v zahraničí a širokých možností seberealizace. Zjistila jsem, že není nutné učit se teorii nazpaměť, ale naopak lze znalosti a dovednosti získávat mnohem záživnější formou.“

  Petra Kamarádová
 • „Při studiu jsem si cenil profesionality a výborných znalosti z praxe některých vyučujících. Velmi pozitivně hodnotím snahu školy neustále zlepšovat kvalitu studia.“

  Jakub Najdekr
DSC_0727 - kopie